Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58063
Title: Thời điểm xác minh điều kiện thi hành án dân sự từ kinh nghiệm một số nước trên thế giới
Authors: Nguyễn Thị Hương GIang
Keywords: Xác minh
Án dân sự
Thi hành án dân sự
Chấp hành viên
Abstract: Thời điểm xác mình là các quy định về thời điểm mà người có thẩm quyền xác minh được quyền hoặc có nghĩa vụ tiến hành xác minh điều kiện thi hành án (THA). Đây là một quy định quan trọng giúp các cơ quan có thẩm quyền, đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đánh giá tính hợp pháp đối với hoạt động xác minh của chấp hành viên (CHV). Bài viết phân tích quy định về thời điểm xác minh ở điểm xác minh điều kiện mội số nước trên thế giới, đánh giá về thực tiễn áp dụng quy định về thời kiện thi hành án theo pháp luật Việt Nam. Từ đó, đưa ra các kiến nghị để hoàn thiện pháp luật về thời điểm xác minh điều kiện thi hành án theo pháp luật về thi hành án dân sự (THADS) hiện hành.
Issue Date: 2020-08
Type: Tạp chí
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 7 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • NL.7.20.Xac minh dieu kien thi hanh an dan su_kinh nghiem.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,65 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.