Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58070
Title: Bình luận án: đăng ký, sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu
Authors: Phạm Thị Hồng Mỵ
Keywords: Bình luận
Đăng ký
Sử dụng
Tên miền trùng
Nhẫm lẫn
Nhãn hiệu
Abstract: Trong hoạt động kinh doanh việc các doanh nghiệp đăng ký tên miền để giới thiệu, hàng hóa, dịch vụ nhằm nâng cao thương hiệu, thị phần của doanh nghiệp là điều kiện tất yếu. Tuy nhiên trong thực tiễn đã có rất nhiều hành vi đăng ký, sử dụng tên miền vi phạm quyền lợi của doanh nghiệp khác, điển hình là hành vi đăng ký, sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu. Vì vậy, vụ án được bình luận trong bài viết là một trường hợp điển hình của hành vi đã được Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm giải quyết. Các vấn đề pháp lý sau đây đã được bài viết giải quyết. Nhận diện hành vi đăng ký, sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu; (ii) Xác định quan hệ pháp luật tranh chấp và thầm quyển của Tòa án; Cơ chế giải quyết tranh chấp.
Issue Date: 2020-08
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 8 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật số 8 năm 2020
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • NL.8.20.Dang ky su dung ten mien trung_nham lan nhan hieu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 23,7 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.