Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58072
Title: Tổng quan về kỹ năng bình luận án
Authors: Nguyễn Minh Hằng
Keywords: Kỹ năng
Bình luận án
Abstract: Nghiên cứu, phân tích, bình luận án, bản án đã và đang được sử dụng phổ biến trong hoạt động nghiên cứu khoa học pháp lý, đào tạo, thực hành nghề luật... Bản án cô đọng nội dung của vụ án được Tòa án thể hiện trong quyết định của mình Do đó, phân tích, bình luận bản án không chỉ là vấn đề thuần túy lý thuyết kỹ năng, mà là cách thức để các chủ thể tìm được nhiều vấn đề bình pháp lý được đặt ra từ thực tiễn xét xử. Trên cơ sở đánh giá tổng quan về giá trị của kỹ năng luận bàn án với giác độ là một trong những cách thức tốt nhất để tiếp cận được kiến thức về các lĩnh vực pháp lý, bài viết trao đổi về phương pháp bình luận án, bản án. Kết quả nghiên cứu mục đích góp phần tạo ra nhận thức chung về nhữnọ vấn đề cơ bản liên quan đến bình luận án, hướng tới mục đích để hoạt động bình luận án được triển khai một cách có phương pháp hiệu quả.
Issue Date: 2020-08
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 8 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • NL.8.20.Ky nang binh luan an.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,48 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.