Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58076
Title: Trách nhiệm bồi thường của tổ chức hành nghề công chứng qua một số trường hợp văn bản công chứng bị tuyên vô hiệu
Authors: Phạm Thị Thúy Hằng, Hoàng Mạnh Thắng
Keywords: Trách nhiệm bồi thường
Nghề công chứng
Văn bản công chứng
Vô hiệu
Abstract: Thực tiễn hoạt động công chứng trong thời gian gần đây đã xuất hiện không ít trường hợp các bên sử dụng giấy tờ giả hoặc có hành vi mạo danh chủ thể để tham gia ký hợp đồng chuyển nhượng nhà, đất. Đây là vấn đề không chỉ những người hành nghề công chứng đặc biệt quan tâm mà nó còn thu hút được sự quan tâm của cả giới nghiên cứu những người đang theo học tại các khóa đào tạo nghề công chứng bởi hậu quả của việc hợp đồng được xác lập trong những trường hợp trên bị tuyên vô hiệu. Với bài viết này, trên cơ sở phân tích các quy định về trách nhiệm của công chứng viên (CCV), tổ chức hành nghề công chímg (TCHNCC) và người yêu cầu công chứng, các tác giả xin đưa ra đánh giá của mình về quan điểm giải quyết vấn đề trách nhiệm bồi thường của tổ chức hành nghề công chứng qua một số trường hợp văn công chứng (VBCC) bị tuỵên vô hiệu.
Issue Date: 2020-08
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 8 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.