Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58080
Title: Quy định về chào bán chứng khoán trong Luật Chứng khoán hiện hành
Authors: Phan Phương Nam
Keywords: Cháo bán
Chứng khoán
Luật Chứng khoán
Abstract: Bài viết phân tích, đánh giá những ưu và khuyết điểm trong quv định của Luật Chứng khoán năm 2019 về chào bán chứng khoán. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường chứng khoán phát triển.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 6 (386) năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nhà nước và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • NNPL.6.20.Chao ban chung khoan_Luat chung khoan hien hanh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,26 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.