Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58084
Title: Tác động của việc tham gia Hiệp định về đàn cá di cư đến việc hưởng quyền tự do đánh bắt cá trên biển cả của Việt Nam
Authors: Trần Hữu Duy Minh
Keywords: Đánh bắt cá
Đàn cá di cư
Biển
Việt Nam
Di cư
Đàn cá
Abstract: So với Công ước Luật Biển năm 1982, Hiệp định về đàn cả di cư đặt ra nghĩa vụ liên quan đến bảo tồn và quản lý tài nguyên sinh vật trên biển cả, bao gồm các nghĩa vụ về nội dung và về thể chế. Các nghĩa vụ này vừa thúc đẩy các quốc gia thành viên phát triển nghề cá bền vững, nhưng lại cũng có tác động hạn chế việc hưởng quyền tự do đánh bắt cả trên biển cả trong ngắn hạn. Bài viết phân tích các nghĩa vụ chính theo Hiệp định cũng như các cơ hội và thách thức cho hoạt động khai thác hải sản trên biển cả của Việt Nam khi tham gia Hiệp định này.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 6 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nhà nước và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • NNPL.6.20.Hiep dinh ve dan ca di cu_quyen danh bat ca o bien VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 20,39 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.