Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58086
Title: Đánh giá và đề xuất diễn giải áp dụng quy định của Bộ Luật Dân sự năm 2015 về giao kết, thực hiện, sửa đổi, chấm dứt hợp đồng
Authors: Hà Thị Thúy, Đoàn Đức Lương
Keywords: Bộ Luật dân sự năm 2015
Giao kết
Giao kết hợp đồng
Chấm dứt hợp đồng
Hợp đồng
Abstract: Bài viết tập trung nghiên cứu, đánh giá các quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 giao kết, thực hiện, sửa đổi và chấm dứt hợp đồng; từ đó đưa ra một số kiến nghị, diễn giải nhằm đảm bảo việc áp dụng thông nhất các quy định pháp luật.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 6 (386) năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nhà nước và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • NNPL.6.20.Quy dinh BLDS_giao ket_thuc hien_sua doi_cham dut hop dong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 20,74 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.