Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58087
Title: Bất cập trong các quy định về thực hành quyền công tố của Viện Kiểm sát ở giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
Authors: Trần Thị Liên, Nguyễn Việt Khánh Hòa
Keywords: Quyền công tố
Thực hành quyền công tố
Viện kiểm sát
Xét xử
Vụ án hình sự
Xét xử sơ thẩm
Abstract: Bài viết phân tích một số bất cập trong các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 về thực hành quyền công tố của Viện kiểm sát trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, từ đó đề xuất kiến nghị hoàn thiện.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 6 (386) năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nhà nước và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.