Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58089
Title: Án lệ số 33/2020/AL về trường hợp cá nhân được nhà nước giao đất nhưng không sử dụng mà để người khác quản lý, sử dụng, ổn định, lâu dài
Keywords: Án lệ số 33/2020/AL
Cá nhân
Nhà nước
Giao đất
Quản lý
Abstract: Tài liệu đề cập đến nội dung của vụ án rồi từ đó đưa ra những quy định của pháp luật liên quan đến án lệ số 33/2020/AL.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân số 11 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tòa án nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • TAND6.20.An le 33.2020.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,55 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.