Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58093
Title: Một số vấn đề về các tội phạm quy định tại các Điều 339,340 và 341 của Bộ luật Hình sự 2015
Authors: Vũ Thị Thúy
Keywords: Tội phạm
Điều 339, 340 và 341
Bộ luật Hình sự năm 2015
Abstract: Tài liệu đề cập về dấu hiệu pháp lý của các tội phạm được quy định tại các điều 339, 340 và 341 BLHS 2015; một số bất hợp lý về dấu hiệu định tội tại các điều 339, 340 và 341 BLHS 2015 và kiến nghị sửa đổi.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân số 11 (kỳ 1 tháng 6/2020)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tòa án nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • TAND6.20.Pham toi Dieu 339_340_341_BLHS 2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 18,3 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.