Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58094
Title: Về thủ tục giám đốc thẩm và tái thẩm trong Bộ Luật Tố tụng dân sự năm 2015 – Một số hạn chế, thiếu sót và kiến nghị hoàn thiện
Authors: Nguyễn Văn Tuấn
Keywords: Thủ tục giám đốc thẩm
Tái thẩm
Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015
Giám đốc thẩm
Abstract: Tài liệu trình bày về căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm; về thông báo và xác minh tình tiết mới được phát hiện; về đảm bảo thực hiện thẩm quyền của Hội đồng xét xử giám đốc thẩm.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân số 11 (kỳ 1 tháng 6/2020)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tòa án nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • TAND6.20.Thu thuc giam doc tham_tai tham_vu an dan du_hoan thien.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,57 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.