Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58095
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorNguyễn Thị Mai-
dc.date.issued2020-06-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58095-
dc.description.abstractTài liệu đề cập đến các yêu cầu đặt ra đối với việc nâng cao chất lượng hoạt động tranh tụng tại phiên tòa xét sử sơ thẩm vụ án hình sự; một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định của Bộ Luật hình sự 2015; từ đó đưa ra kết luận.-
dc.rightsTạp chí Tòa án nhân dânvi
dc.subjectHình sự sơ thẩmvi
dc.subjectSơ thẩmvi
dc.subjectTranh tụngvi
dc.subjectPhiên tòa hình sự sơ thẩmvi
dc.titleMột số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩmvi
dc.source.methodTạp chí Tòa án nhân dân số 11 (kỳ 1 tháng 6/2020)-
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.