Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58096
Title: Một số vướng mắc, bất cập khi áp dụng Luật thi hành án dân sự và kiến nghị hoàn thiện
Authors: Hoàng Thị Thủy
Keywords: Thi hành án dân sự
Dân sự
Luật Thi hành án dân sự
Án dân sự
Abstract: Tài liệu đề cập đến các quy định về cấp bản án, quyết định của Tòa án; quy định về những bản án, quyết định của Tòa án được thi hành án; về thi hành quyết định giám đốc thẩm.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân số 11 (kỳ II tháng 6/2020)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tòa án nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • TAND12_6.20.Luat Thi hanh an dan su_hoan thien.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,16 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.