Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58097
Title: Mô hình thừa phát lại một số nước trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Vân Quỳnh
Keywords: Thừa phát lại
Mô hình thừa phát lại
Abstract: Tài liệu đề cập đến khái quát chung về thừa phát lại ở Việt Nam; mô hình thừa phát lại ở một số nước trên thế giới; bài học kinh nghiệm cho Việt Nam về tổ chức và hoạt động thừa phát lại.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân số 11 (kỳ II tháng 6/2020)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tòa án nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • TAND12_6.20.Mo hinh thua phat lai cac nuoc tren the gioi_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 17,61 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.