Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58098
Title: Về bài viết: “Nguyễn Văn B và Lê Hoàng H có phạm tôi – Phạm tội gì?”
Authors: Nhiều tác giả
Keywords: Nguyễn Văn B
Lê Hoàng H
Phạm tội gì
Abstract: Tài liệu đề cập đến tác giả Lê Văn Cường, Tòa án quân sự Quân khu 3 đồng tình với quan điểm thứ nhất và đưa ra những phân tích về vụ án; tác giả Nguyễn Văn Lam, Tòa án quân sự Quân khu 9 đồng tình với quan điểm thứ ba và đưa ra các lập luận; tác giả Lê Thị Huyền, Phó Chánh án TAND huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đồng tình với quan điểm thứ tư và đưa ra những lý giải; tác giả Vũ Quang Cường, thẩm phán Tòa án quân sự Quân khu 1 đồng tình với quan điểm thứ năm với các lập luận.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân số 11 (kỳ II tháng 6/2020)
Language: vi
Spatial: Thư viên Quốc hội
Right: Tạp chí Tòa án nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • TAND12_6.20.Nguyen Van B_Le Hoang H_Pham toi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,55 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.