Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58099
Title: Quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về tội tham ô tài sản
Authors: Đặng Quốc Khởi
Keywords: Tham ô
Pháp luật hình sự
Tội tham ô tài sản
Tham ô tài sản
Abstract: Tài liệu đề cập đến quá trình hình thành và phát triển; một số bất cập trong thực tiễn áp dụng Điều 353 BLHS 2015; kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy phạm pháp luật về tội tham ô tài sản.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Tòa án Nhân dân số 12 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư Viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tòa án nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • TAND12_6.20.Quy dinh PLHSVNam_toi tham o tai san.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,61 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.