Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58101
Title: Một số vấn đề về xử lý vật chứng trong các vụ án về các tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã, động vật nguy cấp, quý, hiếm
Authors: Trần Văn Độ
Keywords: Vật chứng
Bảo vệ động vật hoang dã
Động vật nguy cấp, quý, hiếm
Xử lý vật chứng
Abstract: Tài liệu đề cập đến các quy định của pháp luật về xử lý vật chứng trong các vụ án về các tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã (ĐVHD), động vật nguy cấp quý hiếm (ĐVNCQH); những khó khăn trong thực tiễn xử lý vật chứng là ĐVHD, ĐVNCQH; một số kiến nghị nâng cao hiệu quả xử lý vật chứng là ĐVHD.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân số 12 (kỳ II tháng 6/2020)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tòa án nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.