Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58102
Title: Một số vấn đề giám đốc thẩm bản án sơ thẩm hoặc/ và quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm
Authors: Đặng Thanh Hoa
Keywords: Giám đốc thẩm
Bản án sơ thẩm
Đình chỉ
Phúc thẩm
Abstract: Tài liệu đề cập đến thực tiễn xét xử; Căn cứ đình chỉ xét xử phúc thẩm và hệ quả đối với hiệu lực của bản án sơ thẩm qua các vụ án cụ thể; cơ sở phát sinh thủ tục Giám đốc thẩm (GĐT); mối liên hệ giữa phạm vi đề nghị kháng nghị GDT và phạm vi kháng nghị GĐT qua các vụ án; quyền hủy bản án sơ thẩm/ quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm của HĐXX GĐT khi không có kháng nghị bản án sơ thẩm.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân số 12 (kỳ II tháng 6/2020)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tòa án nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.