Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58109
Title: Báo cáo thường niên 2007
Authors: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Keywords: Báo cáo
Thường niên
Năm 2007
Báo cáo thường niên
Abstract: Tài liệu kinh tế thế giới và Việt Nam; diễn biến chỉ số giá tiêu dùng; diễn biến tiền tệ; hoạt động của Ngân hàng Nhà nước; triển vọng kinh tế vĩ mô và hoạt động ngân hàng năm 2008.
Issue Date: 2007
Type: Sách
Extent: 72 trang, pdf
Method: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - https://www.sbv.gov.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • NHNN_Bao cao thuong nien 2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,14 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.