Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58123
Title: Báo cáo thương mại điện tử Việt Nam năm 2008
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo
Thương mại điện tử
Việt Nam
Năm 2008
Abstract: Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2008 được xây dựng trên cơ sở đánh giá kết quả 3 năm triển khai Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006 - 2010, tình hình triển khai một số hoạt động về bảo vệ dữ liệu cá nhân và ứng dụng các tiêu chuẩn công nghệ hỗ trợ thương mại điện tử. Trên cơ sở đó, Báo cáo đề xuất những khuyến nghị nhằm thực hiện thành công Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006 - 2010.
Issue Date: 2009-02
Type: Báo cáo
Extent: 229 trang, pdf
Method: Bộ Công thương - Cục thương mại điện tử và kinh tế số - Idea.gov.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Công thương - Cục Thương mại điện tử và kinh tế số
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • IDEA_Bao cao thuong mai dien tu VN 2008.PDF
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,33 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.