Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58125
Title: Báo cáo thương mại điện tử Việt Nam năm 2010
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo
Thương mại điện tử
Việt Nam
Năm 2010
Abstract: Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2009 tập trung phân tích, đánh giá tình hình thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng được đề ra tại Quyết định 222, bao gồm xây dựng và thực thi chính sách pháp luật về thương mại điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đào tạo trực tuyến, đồng thời so sánh kết quả triển khai năm 2009 với các năm trước.
Issue Date: 2010
Type: Báo cáo
Extent: 184 trang, pdf
Method: Bộ Công thương - Cục Thương mại điện tử và kinh tế số - Idea.gov.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Công thương - Cục Thương mại điện tử và kinh tế số
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • IDEA_Bao cao thuong mai dien tu VN 2010.PDF
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,28 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.