Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58127
Title: Báo cáo thương mại điện tử Việt Nam 2012
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo
Thương mại điện tử
Việt Nam
Năm 2012
Abstract: Tài liệu đề cập đến thay đổi trong khung khổ pháp lý cho thương mại điện tử (TMĐT); hạ tầng kỹ thuật cho TMĐT; ứng dụng TMĐT trong cộng đồng; ứng dụng TMĐT trong doanh nghiệp; tình hình hoạt động của các sàn giao dịch TMĐT; hoạt động hỗ trợ TMĐT; Chỉ số TMĐT.
Issue Date: 2012
Type: Báo cáo
Extent: 120 trang, pdf
Method: Bộ Công thương - Cục Thương mại điện tử và kinh tế số - Idea.gov.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Công thương - Cục Thương mại điện tử và kinh tế số
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • IDEA_Bao cao thuong mai dien tu VN 2012.PDF
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,71 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.