Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58131
Title: Báo cáo thương mại điện tử Việt Nam 2015
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo
Thương mại điện tử
Việt Nam
Năm 2015
Abstract: Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam năm 2015 là phần tổng hợp số liệu về tình hình ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động xuất khẩu và vấn đề đào tạo nguồn nhân lực thương mại điện tử đáp ứng nhu cầu thị trường tuyển dụng.
Issue Date: 2015
Type: Báo cáo
Extent: 104 trang, pdf
Method: Bộ Công thương - Cục Thương mại điện tử và kinh tế số - Idea.gov.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Công thương - Cục Thương mại điện tử và kinh tế số
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • IDEA_Bao cao thuong mai dien tu VN 2015.PDF
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,25 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.