Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58135
Title: Báo cáo thương mại điện tử Việt Nam 2019
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo
Thương mại điện tử
Việt Nam
Năm 2019
Abstract: Tài liệu đề cập đến chính sách pháp luật về thương mại điện tử; ứng dụng thương mại điện tử trong cộng đồng, doanh nghiệp, khu vực nông thôn và tình hình hoạt động của Website thương mại điện tử.
Issue Date: 2019
Type: Báo cáo
Extent: 128 trang, pdf
Method: Bộ Công thương - Cục Thương mại điện tử và kinh tế số - Idea.gov.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Công thương - Cục Thương mại điện tử và kinh tế số
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • IDEA_Bao cao thuong mai dien tu VN 2019.PDF
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,76 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.