Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58136
Title: Tài chính vi mô tại Việt Nam: Thực trạng hoạt động và các hàm ý chính sách
Authors: Trương Quang Thông, Vũ Đức Cần
Keywords: Tài chính vi mô
Tổ chức tài chính
Hiệu quả
Bền vững
Abstract: Sử dụng phương pháp thống kê mô tả từ bộ dữ liệu của Danh bạ Tài chính vi mô Việt Nam 2013-2016, các kết quả phân tích của bài viết đã cho thấy, các tổ chức tài chính vi mô chính thức ở Việt Nam, tuy chiếm số lượng ít, nhưng do lợi thế về thể chế và địa bàn hoạt động trải rộng khắp cả nước, gần như đã chiếm thị phần tuyệt đối về cho vay và huy động tiết kiệm. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng cho thấy, chi phí cho các khoản cho vay của các tổ chức tài chính vi mô chính thức lại cao hơn khá nhiều so với các tổ chức tài chính vi mô bán chính thức, cho dù chi phí trung bình cho 1 đồng vốn cho vay của các tổ chức tài chính vi mô chính thức lại thấp hơn các tổ chức phí chính thức. Điều đó đã dẫn đến các chỉ tiêu về lợi nhuận và bền vững của các tổ chức tài chính vi mô chính thức luôn có xu hướng thấp hơn các tổ chức tài chính vi mô bán chính thức. Các khám phá trên cũng là cơ sở cho các hàm ý chính sách và định hướng hoạt động tài chính vi mô ở phần cuối của bài viết.
Issue Date: 2018-01-16
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 16 trang, pdf
Method: Tạp chí Công thương
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.