Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58137
Title: Báo cáo thương mại điện tử Việt Nam 2020
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo
Thương mại điện tử
Việt Nam
Năm 2020
Abstract: Tài liệu đề cập chính sách pháp luật và tình hình quản lý hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam; tổng quan quy mô thị trường thương mại điện tử thế giới; ứng dụng thương mại điện tử trong cộng đồng tại Việt Nam, trong doanh nghiệp, trong doanh nghiệp xuất nhập khẩu; tình hình hoạt động của website và ứng dụng thương mại điện tử.
Issue Date: 2020
Type: Báo cáo
Extent: 114 trang, pdf
Method: Bộ Công thương - Cục Thương mại điện tử và kinh tế số - Idea.gov.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Công thương - Cục Thương mại điện tử và kinh tế số
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • IDEA_Bao cao thuong mai dien tu VN 2020.PDF
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.