Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58142
Title: Báo cáo chỉ số thương mại điện tử Việt Nam năm 2020
Keywords: Báo cáo
Chỉ số
Thương mại điện tử
Việt Nam
Năm 2020
Abstract: Tài liệu đề cập đến tổng quan thương mại điện tử; toàn cảnh thương mại điện tử năm 2020; chỉ số thương mại điện tử theo địa phương.
Issue Date: 2020
Type: Báo cáo
Extent: 96 trang, pdf
Method: Bộ Công thương - Cục Thương mại điện tử và kinh tế số - Idea.gov.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Công thương - Cục Thương mại điện tử và kinh tế số
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • IDEA_Chi so thuong mai dien tu VN 2020.PDF
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,34 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.