Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58145
Title: Công nghệ khai thác dầu đá phiến
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Công nghệ
Khai thác
Dầu đá phiến
Tổng luận
Abstract: Tài liệu đề cập đến tổng quan chung về đá phiến dầu; xử lý và khai thác đá phiến dầu; chưng cất dầu đá phiến.
Issue Date: 2015-03
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 43 trang, pdf
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 3-2015
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl3_2015. CN khthac dau da phien.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,28 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.