Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58146
Title: Chỉ số đổi mới toàn cầu 2014: Nhân tố con người trong đổi mới
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Chỉ số
Đổi mới
Toàn cầu
Năm 2014
Con người
Tổng luận
Abstract: Tài liệu đề cập đến chỉ số đổi mới toàn cầu năm 2014; nhân tố con người trong đổi mới; Việt Nam trong bảng xếp hạng đổi mới toàn cầu 2014.
Issue Date: 2015-04
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 40 trang, pdf
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 4-2015
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl4_2015.Chi so moi toan cau 2014. nhan to con ng.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,07 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.