Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58147
Title: Tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Tiềm năng
Phát triển
Năng lượng
Tái tạo
Việt Nam
Tổng luận
Abstract: Tài liệu đề cập đến tổng quan về năng lượng tái tạo; tình hình phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam.
Issue Date: 2015-05
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 46 trang, pdf
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 5-2015
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl5_2015.Tiem nang phtr nang lg tai tao o VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.