Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58152
Title: Chính sách nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của Pháp
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Chính sách
Nghiên cứu
Đổi mới
Sáng tạo
Pháp
Tổng luận
Abstract: Tài liệu đề cập đến nghiên cứu và đổi mới sáng tạo là một ưu tiên quốc gia; chính sách nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của Pháp.
Issue Date: 2015-10
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 40 trang, pdf
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 10-2015
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl10_2015.Csach ngc dmoi stao cua Phap.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 817,55 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.