Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58153
Title: Khai thác khoáng sản bền vững từ kinh nghiệm của Ôxtrâylia
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Khai thác khoáng sản
Khoáng sản
Ôxtrâylia
Tổng luận
Abstract: Tài liệu giới thiệu những nguyên tắc và một số quy trình then chốt của một dự án khai thác khoáng sản, từ thăm dò và nghiên cứu khả thi cho tới khai thác và đóng cửa mỏ, hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các nhà quy hoạch và quản lý mỏ, các cán bộ môi trường, cán bộ tư vấn, chính quyền và các cơ quan chức năng, các tổ chức phi chính phủ, các nhóm cộng đồng quan tâm và sinh viên.
Issue Date: 2015-11
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 40 trang, pdf
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 11-2015
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl11_2015.Kinh ng khthac khoang san o Uc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 951,25 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.