Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58154
Title: Xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp: Vai trò của chính sách Chính phủ
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Xây dựng
Hệ sinh thái
Khởi nghiệp
Vai trò
Chính phủ
Tổng luận
Abstract: Tài liệu nhằm cung cấp cho các độc giả, đặc biệt là các nhà hoạch định chính sách những khái niệm toàn diện, các đặc điểm và các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp và vai trò của chính sách Chính phủ trong việc phát triển thành công các hệ sinh thái khởi nghiệp.
Issue Date: 2015-12
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 36 trang, pdf
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 12-2015
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl12_2015.Xdung phtr he sinh thai khoi nghiep.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,37 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.