Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58156
Title: Xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long: Nguyên nhân, tác động và các giải pháp ứng phó
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Xâm nhập mặn
Đồng bằng Sông Cửu Long
Xâm nhập
Tổng luận
Abstract: Tài liệu đề cập đến tổng quan về xâm nhập mặn; xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long; các giải pháp ứng phó với xâm nhập mặn ở ĐBSCL trong điều kiện biến đổi khí hậu.
Issue Date: 2016-02
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 50 trang, pdf
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 2-2016
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl2-2016.Xam nhap man o DBSCL.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,76 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.