Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58157
Title: Hợp tác công - tư phục vụ đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Hợp tác công -tư
Đổi mới sáng tạo
Sáng tạo
Nông nghiệp
Tổng luận
Abstract: Tài liệu đề cập đến hợp tác công tư phục vụ đổi mới sáng tạo: cơ hội và thách thức; điều hành và thực hiện hợp tác công tư phục vụ đổi mới sáng tạo; kinh nghiệm hợp tác công tư trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại một số nước chọn lọc.
Issue Date: 2016-03
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 42 trang, pdf
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 3-2016
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl3_2016.Hop tac cong tu dmoi nong nghiep.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 914,38 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.