Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58162
Title: Mô hình phát triển nông thôn mới trong thế kỷ 21 - Công cụ cho các nước đang phát triển
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Mô hình
Nông thôn mới
Thế kỷ 21
Công cụ
Phát triển
Tổng luận
Abstract: Tài liệu đề cập đến lược sử lý thuyết và phương thức phát triển nông thôn; thế giới nông thôn ngày nay; mô hình phát triển nông thôn mới.
Issue Date: 2016-09
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 58 trang, pdf
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 9-2016
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl9_2016.Mo hinh phtr nong thon moi TK21.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 860,6 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.