Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58171
Title: Xu hướng chính sách và tương lai của các hệ thống khoa học
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Xu hướng
Chính sách
Tương lai
Hệ thống khoa học
Tổng luận
Abstract: Tài liệu đề cập đến xu hướng chính sách khoa học và đổi mới quốc gia; tương lai của các hệ thống khoa học.
Issue Date: 2017-06
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 49 trang, pdf
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 6-2017
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl6_2017.Xu hg csach va tg lai cua cac hthong khoa hoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 991,21 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.