Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58174
Title: Đảm bảo an ninh lương thực và quản lý rủi ro của các nước ASEAN
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Lương thực
An ninh lương thực
Quản lý
Rủi ro
Asean
Tổng luận
Các nước Asean
Abstract: Tài liệu đề cập đến bức tranh tổng quan về tình hình an ninh lương thực, triển vọng an ninh lương thực về trung và dài hạn cũng như các chính sách liên quan đến nông nghiệp và thủy sản của các nước ASEAN trong nỗ lực giải quyết các mối quan ngại về an ninh lương thực khi phải đối mặt với nhiều thách thức.
Issue Date: 2017-09
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 55 trang, pdf
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 9-2017
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl9_2017.Dbao an ninh luong thuc va qly rui ro cac nc Asean.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,45 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.