Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58179
Title: Định hướng hiện thực hóa một siêu xã hội thông minh của Nhật Bản
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Siêu xã hội thông minh
Xã hội thông minh
Xã hội
Nhật Bản
Abstract: Tài liệu đề cập đến việc thúc đẩy và hệ thống hóa nghiên cứu và phát triển hỗ trợ xã hội siêu thông minh; các kỹ thuật tạo ra khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong xã hội siêu thông minh; phát triển và duy trì nguồn nhân lực tham gia vào xã hội siêu thông minh.
Issue Date: 2018-04
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 49 trang, pdf
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 04-2018
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl4_2018.Hien thuc hoa XH sieu thong minh cua Nhat Ban.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 968,19 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.