Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58183
Title: Các chính sách thúc đẩy chuỗi giá trị toàn cầu
Authors: Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia
Keywords: Chính sách
Giá trị toàn cầu
Tổng luận
Abstract: Tài liệu đề cập đến tổng quan, chính sách và chính sách thuế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Issue Date: 2018-12
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 49 trang, pdf
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 12-2018
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl12_2018.Cs thuc day chuoi gia tri toan cau.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 664,92 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.