Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58187
Title: Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Khoa học và công nghệ (sửa đổi)
Authors: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Keywords: Báo cáo
Giải trình
Luật Khoa học và công nghệ (sửa đổi)
Quốc hội
Khóa XIII
Kỳ họp thứ 5
Abstract: Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Khoa học và công nghệ (sửa đổi) trình Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ năm thông qua, bao gồm một số nội dung cụ thể như: Nhiệm vụ của hoạt động khoa học và công nghệ; nguyên tắc hoạt động khoa học công nghệ; chính sách của Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ...
Issue Date: 2013-05-03
Type: Báo cáo
Extent: 11 trang; pdf
Method: Kỳ họp Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp thứ năm (Từ ngày 20/5/2013 đến ngày 21/6/2013).
Language: vi
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • BC gtrinh Luat KHCNsd.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 289,57 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.