Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58193
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV. Sáng ngày 12/11/2020.
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản kỳ họp
Biên bản thảo luận hội trường
Biên bản
Công tác nhân sự
Chính quyền đô thị
Thành phố Hồ Chí Minh
Khóa XIV
Kỳ 10
Abstract: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV. Sáng ngày 12/11/2020. Các nội dung thảo luận tại hội trường: Công tác nhân sự; Thảo luận về dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ điều hành nội dung.
Issue Date: 2020-11-12
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 18 trang, pdf
Method: Thư viện Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bien ban 12.11.2020s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 394,83 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.