Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58198
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV. Chiều ngày 13/11/2020.
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản kỳ họp
Biên bản thảo luận hội trường
Biên bản
Luật Xử lý vi phạm hành chính
Hành chính
Luật Cư trú
Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Luật Thỏa thuận quốc tế
Ngân sách trung ương
Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc
Khóa XIV
Kỳ 10
Abstract: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV. Chiều ngày 13/11/2020. Nội dung thảo luận tại hội trường gồm: Quốc hội biểu quyết thông qua: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Cư trú (sửa đổi); Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Luật Thỏa thuận quốc tế; Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021; Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung.
Issue Date: 2020-11-13
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 7 trang, pdf
Method: Thư viện Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bien ban 13.11.2020c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 324,54 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.