Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58230
Title: Chính sách phát triển nguồn nhân lực khu vực công trước bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
Authors: Bùi Văn An
Keywords: Chính sách
Nguồn nhân lực
Khu vực công
Cách mạng công nghiệp 4.0
Abstract: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng công nghiệp 4.0) tạo ra những cơ hội mới nhưng đồng thời cũng đem đến những thách thức đối với hoạt động quản lý trong khu vực công mà chủ thể trực tiếp thực hiện vai trò quản lý đó là đội ngũ nhân lực lãnh đạo trong khu vực công. Vì vậy, phát triển nguồn nhân lực khu vực công là tất yếu, mang tính khách quan để đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội của Nhà nước hiện nay. Bài viết tập trung phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn cũng như đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực khu vực công trước bối cảnh những thuận lợi và khó khăn của làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0.
Issue Date: 2020-08
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương số 571-tháng 8 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTCATBD.8.20.Csach phat trien nguon nhan luc khu vuc cong_CMCN4.0.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,14 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.