Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58233
Title: Giải pháp phát triển dịch vụ kế toán tại Việt Nam và một số kiến nghị
Authors: Nguyễn Văn Hòa
Keywords: Dịch vụ
Kế toán
Việt Nam
Abstract: Hội nhập quốc tế đã và đang diễn ra ngày càng sâu rộng trên tất các các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực cung cấp dịch vụ kế toán. Việc gia nhập các tổ chức kinh tế, tài chính quốc tế đã và đang đòi hỏi Việt Nam cần có những thay đổi kịp thời để đáp ứng được những yêu cầu này, đặc biệt đối với dịch vụ kế toán. Phát triển thị trường dịch vụ kế toán ở Việt Nam tuy là rất mới mẻ, nhưng là một hướng đi đúng, một thị trường dịch vụ đầy tiềm năng trong một nền kinh tế mở, hỗ trợ tích cực có hiệu quả cho các doanh nghiệp trong nền kinh tế mở. Bài viết trao đổi về thực trạng, thách thức và rào cản trong phát triển dịch vụ kế toán tại Việt Nam trong thời gian qua, từ đó kiến nghị một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ này trong bối cảnh mới.
Issue Date: 2020-08
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương số 571-tháng 8 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTCATBD.8.20.Giai phap phat trien dich vu ke toan_VNam_kien nghi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,53 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.