Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58241
Title: Giải pháp phát triển năng lực của giảng viên trong đào tạo nghề du lịch trước tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0
Authors: Phan Thị Hồng
Keywords: Đào tạo nghề
Giảng viên
Nghề du lịch
Cách mạng công nghiệp 4.0
Abstract: Cách mạng công nghiệp 4.0 với nền tảng là các đột phá vượt bậc của công nghệ số bao gồm các yếu tố cốt lõi như: trí tuệ nhân tạo, công nghệ thực tế tăng cường, siêu kết nối vạn vật và dữ liệu lớn... đang tác động mạnh mẽ đến mọi quốc gia, làm biến đổi xã hội và nền kinh tế toàn cầu. Cuộc cách mạng lần thứ tư này sẽ tạo ra những thay đổi to lớn chưa từng thấy trong mọi lĩnh vực và du lịch cũng không nằm ngoài quỹ đạo đó.
Issue Date: 2020-08
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương số 571-tháng 8 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTCATBD.8.20.Nang luc giang vien_nghe du lich_CMCN4.0.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,46 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.