Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58261
Title: Cơ chế "kiềm chế - đối trọng " trong hệ thống chính trị Hoa Kỳ những năm đầu nhiệm kỳ Tổng thống Trump
Authors: Phạm Ngọc Lam Giang, Đỗ Hoàng Yến
Keywords: Cơ chế
Kiềm chế
Đối trọng
Hệ thống chính trị
Hoa Kỳ
Tổng thống Trump
Abstract: "Kiềm chế- đối trọng" là cơ chế kiềm soát hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước Hoa Kỳ. Để làm hiệu quả của cơ chế này, bài viết đề cập tới thực tiễn hoạt động những năm đầu của chính quyền Tổng thống Donal Trump, thông qua một số ví dụ điển hình như sắc lệnh nhập cư của Tổng thống Trump, Lệnh trừng phạt Nga của Quốc hội Hoa Kỳ và Vấn đề Obamacare. Những ví dụ này minh chứng cho hiệu quả của việc áp dụng cơ chế "kiềm chế đối trọng" trong hệ thống chính trị Hoa Kỳ đã đảm bảo được hoạt động của bộ máy nhà nước vì lợi ích của người dân Hoa Kỳ cũng như củng cố được vị thế Hoa Kỳ trên trường quốc tế.
Date Acquired: 2020-10-22
Issue Date: 2020-09
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương số 572-tháng 9 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.