Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58268
Title: Nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường đại học thể dục thể thao trên cả nước
Authors: Vũ Đăng Dũng
Keywords: Trường Đại học thể dục thể thao
Đào tạo
Đại học
Thể dục thể thao
Abstract: Giáo dục thể chất, Trường Đại học Tài chính - Ọuản trị kinh doanh dục thể chất trong trường học nói chung, trong các trường đại học nói riêng là nội dung quan trọng, góp phần luyện thể lực cho học sinh, từ đó nâng cao tính tự giác, chủ động rèn luyện, giúp các em đảm bảo sức khỏe hoạt động học tập và hình thành công dân tương lai phát triển toàn diện cả về đức, trí, thể, mĩ. Chính vì vậy, công tác đào tạo cho sinh viên ở các trường thể dục thể thao trên cả nước đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc góp phần hình thành nên đội ngũ giảng viên dạy giáo dục thể chất ở các trường đại học hiện nay.
Issue Date: 2020-09
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương số 572-tháng 9 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.