Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58279
Title: Nghiên cứu yếu tố cấu thành logistics xanh
Authors: Đoàn Thị Hồng Anh
Keywords: Yếu tố
Yếu tố cấu thành
Logistics
Logistics xanh
Abstract: Bài viết bàn về nghiên cứu yếu tố cấu thành logistics xanh. Phát triển logistics xanh là xu hướng tất yếu cùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó. Tuy nhiên, hiện tại chưa có một cách hiểu thống nhất về logistics xanh. Chính vì vậy, dựa trên các tài liệu nghiên cứu nước ngoài và trong nước, tác giả đưa ra những yếu tố cấu thành logistics xanh.
Issue Date: 2020-09
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, Số 22, tháng 9 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công Thương
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Nghiên cứu yếu tố cấu thành logistics xanh_TCCT.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 233,8 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.