Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58290
Title: Những giá trị đặc sắc của pháp luật dân sự phong kiến Việt Nam
Authors: Hà Thị Lan Phương
Keywords: Giá trị đặc sắc
Pháp luật
Pháp luật dân sự phong kiến
Phong kiến Việt Nam
Việt Nam
Abstract: Pháp luật dân sự phong kiến Việt Nam là một trong những nội dung tiến bộ đặc sắc của nền văn hóa pháp luật nước ta. Chúng được hình thành và phát triển qua hàng nghìn năm với nhiều giá trị đã trở thành phong tục tập quán. Trong đó, quyền nhân thân cũng như tài sản của các thành viên gia đình và xã hội đều được pháp luật bảo vệ. Quyền tài sản của người phụ nữ được tôn trọng, từ sở hữu, hợp đồng đến thừa kế. Quan hệ tài sản vợ chồng vừa độc lập vừa liên kết. Quyền tài sản giữa cha mẹ, các con được quy định rõ ràng, phù hợp, tiến bộ. Kho tàng cổ luật Việt Nam vẫn còn rất nhiều giá trị cần được nghiên cứu để xây dựng một nền pháp luật bền vững, kết nối hài hòa giữa truyền thống với đương đại.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Công thương - Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, Số 14, tháng 6 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Những giá trị đặc sắc của pháp luật_TCCT.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 284,39 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.